Dezvoltarea comerțului online în România și protejarea intereselor consumatorilor, obiective asumate de AROM!

PPEZilele acestea, am avut o întâlnire la Bruxelles cu vicepreședintele Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), domnul Oleg Roibu și cu directorul ARMO, domnul Florinel Chiș.

Asociația Română a Magazinelor Online este cea care reprezintă magazinele online din România, care susține interesele membrilor săi. Principalele obiective ale asociației sunt: dezvoltarea comerțului online în România ca metodă modernă și mai eficientă de comerț, susținerea magazinelor online și a mediului e-commerce local, elaborarea Codului de Bune Practici ale Magazinelor Online și a unui program de atestare a magazinelor online din România conform cu acest Cod de Bune Practici, reprezentarea intereselor membrilor în fața oricăror autorități, persoane fizice sau juridice, române sau străine.

În dialogul pe care l-am purtat, am abordat aspecte ce țin de legislația online europeană, respectiv românească. În România, comerțul online se află într-o continuă creștere, mai ales din anul 2016. Cu toate acestea, țara noastră se află pe ultimele locuri în cea ce privește acest tip de comerț, astfel că doar un procent de 7 % este comerțul online în retail. Doar 30 % dintre români plătesc cu cardul, motiv pentru care comerțul online nu se află pe primele locuri în preferințele cumpărătorilor.

Problemele sesizate de reprezentanții ARMO se referă la competiția neloială între comercianții online europeni și cei din state terțe, cu predilecție cei din Asia. Astfel, nu se aplică aceeași legislație pentru toți, deși joacă pe aceeasi piață. Regulile prevăzute în legislația europeană, respectiv sancțiunile se aplică doar statelor membre, însă nu și comercianților din statele terțe care activează pe piață UE. În ceea ce privește legislația în materie, în acest moment se așteaptă transpunere directivei cu privire la comerțul online. Le-am transmis faptul că începând din 17 ianuarie, noile norme ale regulamentului privind măsurile de cooperare în materie de protecție a consumatorilor încep să se aplice în întreaga UE, pe baza actualului mecanism de cooperare. Scopul acestora este de a îmbunătăți modul în care Comisia și autoritățile statelor membre pot colabora pentru a pune capăt practicilor necorespunzătoare împotriva consumatorilor, de a le permite autorităților să detecteze neregulile și să ia măsuri. Astfel, consumatorii europeni sunt mai bine protejați datorită noilor competențe ale autorităților naționale și ale Comisiei!