Agenda urbană europeană stabilește un cadru coerent pentru politicile urbane ale UE prin adaptarea politicilor sectoriale la nevoile de dezvoltare urbană, răspunzând provocărilor urbane și contribuind, în același timp, la consolidarea cooperării teritoriale.

Orașele reprezintă adevărate motoare de dezvoltare economică, ce asigură creștere și ocuparea forței de muncă, având rolul de centre catalizatoare pentru creativitate și inovare. În același timp, zonele urbane se confruntă cu numeroase provocări economice, sociale și de mediu, la care agenda europeană urbană poate oferi soluții concrete.

Obiectivele agendei trebuie să se concentreze pe priorități specifice care au capacitatea de a da rezultate măsurabile în domeniul dezvoltării orașelor inteligente și a economiei cu un consum redus de carbon și care să fie favorabile incluziunii sociale.

O mai bună coordonare a politicilor europene în domeniul dezvoltării urbane și asigurarea coerenței necesare se realizează prin măsuri de simplificare, eficientizare și armonizare și prin facilitarea accesului cât mai larg la o bază armonizată de cunoștințe.

Măsurile de finanțare disponibile prin fondurile structurale și de investiții și prin instrumentele financiare existente sunt un sprijin esențial pentru dezvoltarea zonelor urbane. Având în vedere faptul că aproape 70 % din cetățenii europeni locuiesc în mediul urban, consider că orașele sunt și trebuie să rămână principalul beneficiar al investițiilor prin politica de coeziune.