Directiva delegată ../…/UE a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare

Această directivă doreşte îmbunătăţirea performanţelor de mediu în toate etapele din ciclul de viaţă a unui produs. Unele materiale folosite în produsele electronice pot conduce la pericole de mediu şi sănătate pe durata producţiei acestora sau la sfârşitul ciclului de viaţă. Tocmai din aceste motive, UE a restricţionat folosirea acestor materiale. Eliminarea cadmiului reprezintă un factor esenţial în îndeplinirea acestor obiective, iar prin directiva delegată se doreşte eliminarea interdicţiei de utilizare a cadmiului în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare. Argumente precum nedisponibilitatea punctelor cuantice fără cadmiu la nivel tehnic, ţinând cont de faptul că pe piaţa UE există o gamă largă de televizoare care au la bază acestă tehnologie, deşi proprietăţile de economisire a energiei pe care le au punctele cuantice fără cadmiu sunt similare celor cu cadmiu, nu sunt suficient de convingătoare.

Am votat în favoarea acestei propuneri de rezoluţie deoarece o astfel de derogare poate fi abordată numai în contextul unei evaluări prealabile, care până în prezent nu a fost realizată.