Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri (dezbatere)

Domnule președinte, doamnă comisar, aș dori în primul rând să îi felicit pe cei doi raportori, Constanze Krehl și Andrey Novakov pentru excelenta muncă depusă în privința acestui raport privind politica de coeziune.

Prezentul regulament comun al fondurilor, așa cum este el astăzi, reușește să fie un instrument esențial care permite celor opt politici europene în domenii de importanță majoră să aibă un impact pozitiv în viețile cetățenilor Uniunii Europene. Reținem mai departe nevoia unei simplificări reale în procesul de absorbție a fondurilor europene, după cum la fel de important este, doamnă comisar, și subliniez acest lucru, ca statele membre să nu adauge condiționalități suplimentare peste regulile de la Bruxelles, fapt care îngreunează enorm procesul de absorbție.

Salut, în același timp, acordul de la nivelul Parlamentului European cu privire la regula de N+3 în ceea ce privește cheltuirea banilor europeni, cunoscute fiind întârzierile în acest domeniu, cauzate din varii motive, care nu sunt însă imputabile beneficiarilor. Sper ca acest lucru să fie menținut și după discuțiile din trialog. Totodată, subliniez nevoia unei sinergii mai mari între fondurile europene din diverse domenii, aspect care, în mod cert, crește eficiența utilizării banilor europeni și are un impact major asupra creșterii calității vieților cetățenilor.

Nu în ultimul rând, poveștile de succes, cum sunt cele din cadrul programului Leader, mai exact cele ale grupurilor de acțiune locală, trebuie să fie multiplicate și trecute într-o etapă superioară de valorificare a lor prin creșterea finanțării acestora.

Microregiunile trebuie să capete competențe sporite în procesul de absorbție a fondurilor europene și în relația cu Comisia Europeană, reducându-le dependența de guvernele naționale, care, în mod paradoxal, uneori, le pot fi ostile. Acestea trebuie să aibă posibilitatea de a se adresa direct Comisiei Europene în vederea obținerii finanțărilor europene necesare dezvoltării lor.

Un ultim aspect pe care doresc să îl subliniez este cel legat de vizibilitate. Doamnelor și domnilor colegi, cetățenii europeni trebuie să fie informați și conștientizați despre importanța fondurilor europene și despre impactul pozitiv generat de acesta asupra vieții lor de zi.