Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)

În vederea unui cadru legislativ cât mai cuprinzator în domeniul pescuitului Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra transpunerii în dreptul Uniunii a unei serii de recomandări făcute de către Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (Acordul CGPM). Acest acord are în vedere un cadru adecvat pentru cooperarea multilaterală în vederea promovării dezvoltarii, conservarii, gestionării raționale și utilizării optime a resurselor marine vii din Marea Mediterană și din Marea Neagră, la niveluri considerate ca fiind durabile și având un risc scăzut de epuizare.

Recomandările CGPM prevăd o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii cadrului existent, printre acestea aflându-se măsuri în privința exploatării durabile a coralului roșu în zona de competență a Comisiei, măsuri de reducere a capturilor accidentate de păsări marine, țestoase marine, foci- calugăr și cetacee în cadrul activităților de pescuit din zona Acordului CGPM, dar și măsuri în vederea unui nivel ridicat de protecție împotriva activităților de pescuit pentru rechini și pentru pisicile de mare.

Am votat în favoarea recomandării referitoare de modificarea Regulamentului (UE) nr.1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM deoarece aceste reglementări vin să asigure domeniului de pescuit un cadru normativ consolidat orientat către toate sectoarele de activitate.