Drepturile de proprietate intelectuală: un plan de acţiune al UE

Raportul „Către un nou consens privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală: un plan de acțiune al UE” supus astăzi la vot este un raport extrem de important pentru UE, mai ales că statele membre au nevoie acum mai mult ca oricând de susținerea inovării și creativității pentru a rămâne competitive pe piața mondială.

Am votat în favoarea acestui raport prin care se aduce plus-valoare procesului de creare a unei colaborări eficiente și coordonate la nivel național, european și mondial, având ca scop combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană a generat și trebuie să genereze în continuare politici împotriva contrafacerii oricăror produse în vederea sporirii competitivității sale pe piață.

De asemenea, trebuie să crească gradul de conștientizare a consumatorilor, angajaților și clienților cu privire la prejudiciul economic cauzat de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială.

Nu în ultimul rând, experții din toate statele membre dețin un rol esențial în schimbul de bune practici între autoritățile statelor membre, în încercarea de a întări și promova planul de acțiune al UE privind toate demersurile de susținere a creativității și inovării.