În urma unui studiu elaborat de către Consiliul Superior pentru Cercetări Științifice din Spania s-a constatat prezența reziduurilor din plastic în 97% din mostrele extrase din Marea Mediterană. Cele 70 de mostre prelevate de la suprafața apei conțineau aproximativ 150 000 de particule de plastic pe kilometru pătrat.

Deșeurile de plastic au reușit să devină componentă a ecosistemului Mării Mediterane în mai puțin de un secol, reprezentând un pericol pentru biotopul și biocenoza acestei mări. Nu în ultimul rând, prezența reziduurilor din plastic poate avea efecte negative în ceea ce privește sănătatea umană, dar și pentru activitățile economice.

Care sunt instrumentele de care dispune Comisia în vederea protejării ecosistemului Mării Mediterane?