Efectele pandemiei asupra industriei alimentare

Conform unui raport al Comisiei Europene, românii plătesc mai puțin pe mâncare în această perioadă raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Într-adevăr, s-au înregistrat scăderi de prețuri la porțile fermelor, însă, din păcate, nu și în marile lanțuri de magazine. Drept urmare, fermierii în continuare sunt cei mai vulnerabili în fața falimentelor.

Reprezentanții Asociației Patronale Române din Industria Laptelui semnalează posibilitatea ca în lunile următoare, din cauza pandemiei, să crească numărul șomerilor și să crească foarte mult importurile de produse alimentare ieftine, la preț de dumping, dar de o calitate îndoielnică.

Care sunt instrumentele de care dispune Comisia în vederea sprijinirii fermierilor afectați puternic de pandemie?

Răspuns dat de dl Wojciechowski
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-006941/2020

Comisia Europeană a adoptat măsuri de urgență în aprilie 2020 pentru a oferi o mai mare flexibilitate în cadrul politicii agricole comune (PAC) și pentru a contribui la stabilizarea piețelor agroalimentare. A fost adoptată o nouă măsură excepțională de sprijin temporar în temeiul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), acordând asistență fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii active în prelucrarea, comercializarea sau dezvoltarea de produse agricole care au fost deosebit de afectate de criză, vizând asigurarea continuității activităților lor economice. Programul de dezvoltare rurală (PDR) al României pentru perioada 2014-2020 sprijină fermierii afectați de pandemia de COVID-19 (inclusiv fermierii din sectorul produselor lactate) cu un buget total de 182,5 milioane EUR, în urma ultimei modificări aduse PDR la 26 ianuarie 2021(1).

Comisia a adoptat, de asemenea, un cadru temporar care stabilește posibilitățile de a sprijini economia în temeiul ajutorului de stat în contextul epidemiei de COVID-19(2). Acest lucru ar putea permite fermierilor să primească sume considerabile pentru atenuarea dificultăților cu care se confruntă din cauza pandemiei.

Mai buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare în UE oferă fermierilor mai multe posibilități de a-și îmbunătăți reziliența în perioade de criză. Mai multe măsuri care vizează consolidarea poziției fermierilor în lanțul de aprovizionare alimentară completează schemele de ajutoare din PAC și le permit să participe în mod corespunzător la valoarea generată, de exemplu, Directiva privind practicile comerciale neloiale(3) precum și măsurile privind sporirea transparenței pieței(4).

Reforma PAC este pregătită pentru a spori în continuare rolul organizațiilor de producători în consolidarea producătorilor primari, în special în ceea ce privește posibilitatea ca statele membre să instituie programe sectoriale în cadrul viitoarelor lor planuri strategice PAC.