Efectele pe care le produce noul Cod Silvic din România

Silvicultorii din România sunt îngrijorați de urmările pe care prevederile conținute în noul Cod Silvic le vor avea asupra fondului forestier național. Pe lângă prevederile care vor duce la dezvoltarea fondului forestier, există o serie de prevederi care sunt problematice. Una dintre ele are în vedere faptul că proprietarii care dețin mai puțin de 10 ha de pădure pot exploata fără amenajamente silvice, la libera alegere, fiind permise tăieri complete pe suprafețe de până la 5 ha.

Această prevedere este periculoasă, deoarece sunt foarte mulți proprietari care dețin o suprafață mai mică de 10 ha, din aceasta zonă provenind mare parte din tăierile ilegale din pădure. De asemenea, conform noului Cod Silvic, statul român nu mai este obligat să împădurească o anumită suprafață de pădure, precizându-se doar că dezvoltarea fondului forestier național și extinderea suprafețelor de pădure constituie obligația autorității publice centrale care răspund de silvicultură și reprezintă o prioritate națională care se realizează prin Programul național de împădurire. Exploatarea nerațională a resurselor forestiere în România are efecte majore atât asupra economiei și a comunităților locale, cât și asupra mediului.

Care sunt recomandările Comisiei pentru autoritățile române, astfel încât pădurea să nu mai fie privită strict din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al mediului?