Egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă

Egalitatea de tratament între femei și bărbați este una dintre preocupările principale ale Uniunii Europene. Principiul egalității de remunerare pentru munca de valoare egală a fost consacrat în tratate încă de la început, însă nici până în momentul actual nu a fost posibilă o atenuare a diferențelor de remunerare, disparitatea salarială având o valoare medie de 16,4 %. Progrese lente au fost înregistrate și în ceea ce privește rata încadrării în muncă: rata de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților a fost de 69,4 % în UE, față de 58,8 % în rândul femeilor.

Raportul privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă propune promovarea acestui principiu având la bază beneficiile, atât de ordin moral, cât și economic. O egalitate între bărbați și femei în domeniul muncii generează beneficii economiei și societății în general, având în vedere că reducerea disparității salariale de gen contribuie la diminuarea nivelului de sărăcie și creșterea veniturilor.

Am votat în favoarea acestui raport, deoarece cred cu tărie că relansarea economiei, competitivitatea și creșterea economiei sunt deziderate ce pot fi atinse prin egalitatea de remunerare și oferirea unui tratament egal femeilor și bărbaților.