Elaborarea Strategiei Forestiere Naționale și finanțarea Programului National de Împăduriri

Din anul 2011 România nu mai are o Strategie Forestieră Națională. Suprafața împădurită a României este sub media europeană (27 % față de 32%) și departe de optimul evaluat în studiile privind schimbările climatice/deșertificarea (40%). În ultimii 10 ani, media suprafeței împădurite a fost de 4 000 ha/an, în condițiile în care Codul silvic prevede obligativitatea împăduririi a 2 milioane ha până în 2035. Elaborarea și finanțarea Programului Național de Împăduriri prevăzut de Codul silvic este o prioritate națională. Orice program de împăduriri sau creare a perdelelor forestiere este sortit eșecului atât timp cât subvenția pentru folosința agricolă este de sute de euro/ha, iar pentru folosința forestieră este zero. Se impune suplimentarea sumei alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală plăților directe pentru suprafețele forestiere.

Intenționează Comisia să elaboreze măsuri pentru compensații în echivalent cu cele care se dau în agricultură pentru micii proprietari care se asociază, care își fac amenajamente silvice și care iau niște măsuri de protejare a pădurii suplimentare față de legislația actuală?