Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 - Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene - Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale (dezbatere)

Domnule președinte, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi, mulțumesc tuturor pentru intervenții. De fapt, dezbaterea de aici ne demonstrează încă o dată cât de importantă este politica de coeziune și sunt absolut convins că cei care suntem aici suntem mai puternici atunci când apărăm politica de coeziune, pentru că și eu sunt convins de faptul că nu poate exista o Uniune Europeană puternică fără o politică de coeziune puternică. Iar acest lucru să fie foarte clar.

Sigur că se impune să facem ceea ce este necesar ca ea să fie mai vizibilă și, în acest sens, este important să adaptăm mijloacele existente de comunicare la evoluțiile tehnologice și diversificarea canalelor de comunicare, deoarece, așa cum ați spus, există foarte multe povești de succes care așteaptă să fie spuse. Este nevoie de implicarea beneficiarilor în procesul de comunicare a acestor investiții prin fonduri europene.

În același timp, să nu uităm că există inițiative locale de implicare a cetățenilor în actul de guvernare, care ar trebui promovate mai intens. Avem un exemplu la Gdańsk în Polonia și în Cluj-Napoca, acolo de unde provin și eu, unde comunitatea, sau unde autoritățile au lansat cu succes inițiative concrete, proiecte-pilot de implicare a cetățenilor în procesul luării deciziilor la nivel local, iar contribuțiile lor sunt esențiale în procesele bugetare pe principiul participării. Sunt convins că această inițiativă trebuie să fie pusă în practică și la nivelul instituțiilor europene și de aceea doresc o colaborare strânsă pe acest subiect atât cu directoratele Comisiei și guvernele naționale la nivelul Consiliului, precum și cu actorii sociali și economici, pentru a pune în practică un plan de acțiune coordonat.

Parcurgem o perioadă dominată de mișcări anti-sistem – și acest lucru îl știm cu toții – și de exprimarea unor rezerve tot mai mari față de proiectul european, iar comunicarea eficientă, vizibilitatea investițiilor și a oportunităților de finanțare, precum și implicarea cetățenilor sunt ingrediente esențiale care contribuie la consolidarea sentimentului de apartenență la proiectul european.