Eliminarea diferențelor majore în privința nivelului de trai al cetățenilor din UE

Bulgaria și România au avut în ultimii ani cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Situația este identică în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS), Bulgaria și România fiind la aproximativ jumătate față de media înregistrată în restul statelor membre.

Un rol important revine UE în a elimina diferențele majore în privința nivelului de trai al locuitorilor din țările membre. Fără creștere economică nu poate exista creștere a puterii de cumpărare iar în cazul discrepanțelor mari între state la acest capitol nu se pot aplica politici standard la nivelul Uniunii.

Care sunt pârghiile macroeconomice pe care Comisia le poate utiliza pentru a stimula economia țărilor aflate la coada clasamentului?