România deține unități de producție a energiei regenerabile cu o capacitate instalată de peste 4 500 MW, ceea ce echivalează cu aproape un sfert din totalul unităților. Majoritatea capacităților de producție a energiei regenerabile sunt unități eoliene. Guvernul român sprijină în prezent producția de energie din surse regenerabile prin sistemul certificatelor verzi. Cu toate acestea, modul în care au fost luate până în prezent deciziile în privința schemei de sprijin este un exemplu negativ de guvernanță. Procesul de elaborare a acesteia a fost opac, cu o consultare minimă a părților interesate și cu decizii luate brusc și unilateral, spre exasperarea investitorilor.

Are în vedere Comisia să recomande ministerului român de resort stabilirea unui sistem de promovare echitabilă a energiei regenerabile și inițierea unui dialog între guvern, autoritățile de reglementare, asociațiile de producători, localități și toți ceilalți actori relevanți?

Intenționează Comisia să recomande Guvernului României să încurajeze și să adopte o viziune comună bazată pe metode alternative eficiente și nepoluante de producere a energiei?