Evaluarea Anului european 2012 al îmbătrânirii active și al solidarității între generații

Este evident faptul că persoanele în vârstă nu trebuie să reprezinte o povară pentru societate. În acest sens, este necesară consolidarea capacităților, pentru a promova participarea activă a acestora la societate. Din păcate, există diferențe mari între regiuni în ceea ce privește abordarea implicării cetățenilor de vârsta a treia în societate, fapt ce trebuie schimbat prin protecție socială, infrastructură de sprijin și resurse bugetare.

Este nevoie de elaborarea unor strategii referitoare la îmbătrânirea activă care să fie mai bine orientate și mai eficace, pentru a se asigura includerea socială, participarea activă și bunăstarea tuturor generațiilor.

Am votat în favoarea Raportului referitor la raportul privind punerea în aplicare, rezultatele și evaluarea globală a Anului european al îmbătrânirii active și solidarității între generații (2012), pentru că persoanelor în vârstă trebuie să li se ofere ocazia de a juca un rol important în societate, iar promovarea îmbătrânirii active trebuie să fie în continuare o prioritate pentru UE.