Examinarea științifică a problemelor legate de produsele alimentare

Daniel Buda (PPE ), în scris. — Am votat în favoarea acestui raport de abrogare a Directivei 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența care trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare.

În urma Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, sarcinile științifice încredințate Comitetului științific pentru alimentație au fost preluate de către Comitetul Științific și grupurile Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA). EFSA a devenit, de asemenea, organismul competent să promoveze cooperarea științifică cu statele membre și organismele naționale competente care funcționează în domeniile care țin de competența Autorității.

Astfel că, prin acest raport se asigură un cadru de reglementare clar și în acord cu normele existente, care este menit să întărească și mai mult cadrul european pentru siguranța alimentară. Consider că siguranța alimentară în UE și în lume constituie un factor esențial pentru dezvoltarea unei populații sănătoase, factor ce determină automat și creștere economică și dezvoltarea armonioasă a societății.