Extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor în programele de dezvoltare rurală din perioada 2007-2013

Din cauza crizei economice, mulți beneficiari ai programelor de dezvoltare rurală nu vor reuși să își finalizeze la termen proiectele — 31 decembrie 2015.

Având în vedere că 17 state membre au solicitat extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor în programele de dezvoltare rurală din perioada 2007-2013, ce măsuri intenționează Comisia să întreprindă pentru a evita nefinalizarea proiectelor și punerea în pericol a exploatațiilor agricole?