Fermierii ale căror culturi au fost afectate de dăunători pot beneficia de sprijin financiar în cadrul programelor cofinanțate de UE!

PPEConform datelor colectate prin programul european de monitorizare a dăunătorilor Evalio®️ AgroSystems, implementat în țara noastră de FMC România, în luna iulie s-a înregistrat zbor masiv de sfredelitorul porumbului (Ostrinia nubilalis) în cultura de porumb. Sfredelitorul porumbului este un dăunător polifag periculos, care poate afecta serios cultura de porumb. La început, larvele consumă din frunze, iar apoi sapă galerii în tulpina plantelor de porumb. Acest lucru determină frângerea tulpinilor de la punctul de atac, sub greutatea știuleților sau a vântului, reduce capacitatea de nutriție a plantelor și rezistența la secetă. Atacul după formarea știuletelui provoacă pagube însemnate și determină pierderi de producție, dar și compromiterea calității recoltei, prin instalarea de putregaiuri în condiții de umiditate atmosferică crescută înainte de recoltare. În urma atacului de Ostrinia nubilalis la știuleți, pe leziunile produse se instalează diferite specii de ciuperci saprofite care conduc la apariția unor niveluri ridicate de micotoxine și dificultăți în vânzarea producției.

Având în vedere aceste aspecte, am adresat Comisiei Europene o întrebare în care am solicitat să îmi comunice dacă există instrumente de sprijin financiar la nivelul pentru fermierii ale căror culturi au fost afectate de acest dăunător. Cu puțin timp în urmă am primit răspunsul Comisarului European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, domnul Phil Hogan, care mi-a transmis faptul că statele membre au la îndemână o serie de instrumente care au la bază fonduri europene prin care se pot oferi ajutoare fermierilor afectați de diferiți dăunători.

Dar iată răspunsul Comisarului Phil Hogan:

„În cadrul programelor de dezvoltare rurală cofinanțate de UE, statele membre pot introduce măsuri care să ofere sprijin pentru gestionarea riscurilor, inclusiv contracte de asigurări și fonduri mutuale în caz de fenomene climatice nefavorabile, boli ale plantelor și dăunători. De asemenea, acestea pot utiliza instrumentul de stabilizare a veniturilor pentru a compensa eventuale scăderi severe ale veniturilor. În plus, în cazul în care măsurile aplicate pentru eradicarea dăunătorilor duc la distrugerea potențialului de producție agricolă, dezvoltarea rurală poate oferi sprijin pentru investiții destinate refacerii acestui potențial.

De asemenea, statele membre pot acorda ajutoare de stat în conformitate cu Orientările UE privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020. În acest caz, autoritățile statelor membre ar urma să trimită Comisiei o notificare formală înainte de acordarea ajutorului de stat. Mai mult, statele membre pot avea în vedere acordarea de ajutoare de stat exceptate de la obligația de notificare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 702/2014. O a treia posibilitate este acordarea unui ajutor de minimis, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1408/2013. Ajutorul de minimis nu este considerat ajutor de stat.

Gestionarea dăunătorilor precum sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis), care este endemic în Europa, necesită o punere în aplicare adecvată de către statele membre a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Directiva promovează utilizarea gestionării integrate a dăunătorilor. Statele membre elaborează planuri naționale de acțiune pentru a pune în aplicare setul de acțiuni prevăzute în directivă, inclusiv servicii de consiliere pentru a-i ajuta pe agricultori.”