Prin adoptarea agendei de dezvoltare pentru perioada de după 2015, care va înlocui Obiectivele de dezvoltare ale mileniului, comunitatea internațională va răspunde provocărilor cu care se confruntă lumea de astăzi: eradicarea sărăciei, realizarea unei dezvoltări durabile și favorabile incluziunii pentru generațiile prezente și viitoare și asigurarea promovării și a protecției tuturor drepturilor și valorilor fundamentale ale omului ca bază a unor societăți pașnice și prospere. Consider că acest cadru trebuie să fie unul universal, bazat pe valorile universale, precum drepturile omului, buna guvernanță, statul de drept, sprijinul acordat instituțiilor democratice, incluziune, nediscriminare și egalitate de gen. Am votat în favoarea raportului referitor la finanţare pentru dezvoltare, ţinând cont de conferinţa mondială de la Addis Abeba și de obiectivele UE, fiind nevoie de un cadru de monitorizare şi de responsabilitate solid, transparent şi accesibil pentru urmărirea şi supravegherea eficace a investiţiilor şi progreselor înregistrate.