Silvicultorii români deplâng faptul că suma alocată sectorului silvic în România prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nu acoperă nevoile de finanțare ale acestui sector.

Reprezentanții asociației care apără interesele silvicultorilor din România susțin că alocarea de 300 de milioane de euro prin noul PNDR pentru următorii șapte ani este insuficientă.

Pentru punerea în practică a priorităților, ce constau în proiecte de împădurire, rețele de drumuri forestiere, drenajul torenților și achiziția de utilaje, este nevoie de o finanțare mult mai consistentă.

În Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier”, se recomandă statelor membre să mențină și să mărească suprafețele împădurite pentru a asigura protecția solului și reglementarea calității și a cantității apei prin integrarea practicilor forestiere durabile.

Strategia propune monitorizarea de către Comisie a progreselor înregistrate de statele membre în ceea ce privește adoptarea unor planuri de gestionare a pădurilor sau a unor instrumente echivalente și integrarea aspectelor legate de biodiversitate în aceste planuri.

1. Crede Comisia că suma alocată sectorului silvic în România este suficientă pentru atingerea obiectivelor propuse?

2. Care sunt recomandările specifice ale Comisiei cu privire la finanțarea sectorului forestier din România?