Folosirea ariilor protejate pentru lucrări de utilități publice

În ciuda faptului că România riscă o nouă procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din partea Comisiei Europene, Camera Deputaților, ca for decizional al Parlamentului, a adoptat proiectul de lege care permite scoaterea definitivă și folosirea suprafețelor din zona ariilor protejate pentru proiecte de utilități publice. Astfel, proiectul de lege prevede că „scoaterea definitivă și ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național necesare realizării, dezvoltării, întreținerii și modernizării sistemelor de utilități publice în vederea asigurării securității și sănătății oamenilor și animalelor, este permisă inclusiv pentru suprafețele cuprinse în zona de protecție strictă, zona de protecție integrală și zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervații naturale, precum și pentru suprafețele incluse în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, ori de câte ori se întrunesc criteriile și indicatorii pentru includerea în Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România.” De asemenea, a fost introdusă obligativitatea respectării legislației europene și evaluării impactului asupra mediului în cazul siturilor Natura 2000.

În ce măsură consideră Comisia această inițiativă în concordanță cu legislația europeană?

Cum apreciază Comisia impactul acestei legi asupra ariilor protejate?