Forme asociative pentru producătorii agricoli

În România, formele asociative pentru producătorii agricoli sunt foarte slab organizate. Dacă 800 000 de fermieri, cu proprietăți între 1 și 5 hectare de teren agricol, dețin în total peste 4 milioane de hectare de teren, doar 1% din fermieri, 11 000 de societăți, dețin aproape 5 milioane de hectare. Cu alte cuvinte, aproape jumătate din suprafața agricolă este fărâmițată, ceea ce duce la un randament redus de producție.

În același timp, potrivit dispozițiilor referitoare la grupurile de producători cuprinse în raportul privind regimul aplicabil legumelor și fructelor, în țări precum România rata de organizare pe grupuri sau organizații de producători este deosebit de redusă sau aproape inexistentă.

1. Care ar fi instrumentele de care dispune Comisia pentru a antrena grupurile de producători?

2. Care sunt recomandările Comisiei pentru statele membre în vederea creșterii gradului de asociere a producătorilor din sectorul agricol?