Guvernarea PSD-ALDE, o molimă a naturii!

PPEÎn urmă cu câteva zile, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere României pe motiv că nu asigură protecția adecvată a habitatelor și speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate.

În temeiul legislației UE privind natura, statele membre au convenit să dezvolte o rețea europeană Natura 2000 coerentă, propunând Comisiei situri adecvate de importanță comunitară. România, Polonia și Portugalia nu au propus toate siturile pe care ar fi trebuit să le propună, iar cele anunțate nu acoperă în mod adecvat diversele specii și tipuri de habitate care necesită protecție. Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice. Lipsa de interes a guvernanților PSD-ALDE privind asigurea unei protecții adecvate habitatelor și speciilor de interes poate duce la distrugerea patrimoniului natural și a biodiversității! Guvernarea PSD-ALDE se dovedește a fi o molimă a naturii!