Guvernul României alocă 1 milion de lei în acest an Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură!

PPELipsa forței de muncă din agricultură este una dintre problemele cele mai stringente din acest sector. Astfel, în vederea stimulării angajarii tinerilor în agricultură, în ședința Guvernului care a avut loc ieri, a fost aprobată o hotărâre cu privire la valoarea sprijinului acordat Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură.

Astfel, prezentul act normativ vine în sprijinul angajatorilor fermieri din agricultură, prin instituirea unui instrument de susținere financiară, care să ofere acestora posiblitatea de a angaja forță de muncă tânără în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară.

Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată:

 1000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură și/sau industrie alimentară;
 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum și cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii și/sau industriei alimentare;
 500 lei pentru persoanele fără studii.

Salut sprijinul acordat de Guvern pentru acest program menit să abordeze una dintre provocările cele mai mari pentru sectorul agricol. Lipsa forței de muncă este o problemă stringentă pentru majoritatea statelor membre, drept urmare, doar prin multiplicarea acestor inițiative vom putea atrage forța de muncă în agricultură.