Importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia

Daniel Buda (PPE ), în scris. — În contextul unei Europe a cetățenilor, Comisia acordă o mare importanță simplificării și clarității dreptului Uniunii în scopul de a-l face mai lizibil și mai accesibil cetățeanului, oferindu-i astfel posibilități sporite de a face uz de drepturile specifice care îi sunt conferite.

Acest demers nu se poate concretiza dacă vor exista nenumărate modificări ale dispozițiilor, iar acestea, după ce au fost îndeplinite de cel puțin 10 ori, nu sunt codificate. Codificarea nu face altceva decât să asigure o securitate juridică sporită în ceea ce privește dreptul aplicabil în legătură cu o problema specifică.

Am votat în favoarea raportului de codificare deoarece acesta păstrează în totalitate conținutul actelor codificate, limitându-se la a le regrupa, aducând doar modificările de formă a actului, cerute de însăși procedura de codificare.