Împovărarea fermierilor din sectorul laptelui cu noi proceduri birocratice redundante

Guvernarea actuală a propus introducerea unor reglementări care vor impune noi sarcini birocratice, financiare și logistice în rândul fermierilor din sectorul laptelui. Potrivit proiectului Legii laptelui și a produselor lactate, se va înființa Registrul Laptelui, iar producătorii, procesatorii și distribuitorii sunt obligați să fie înscriși în acest registru. Reprezentanții Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL) au semnalat problemele majore care vor apărea prin introducerea noilor reglementări.

Legislația actuală asigură o înțelegere clară a condițiilor și cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească producătorii și operatorii economici pentru a desfășura o activitate în domeniul producției de produse alimentare destinate comercializării pentru consum uman. La nivelul UE, nu există niciun stat membru care să impună îndeplinirea unor formalități suplimentare de acest tip. Consecințele negative ale înființării Registrului Laptelui sunt multiple și afectează puternic fermierii, dar și consumatorii și sectorul laptelui în ansamblul său. Astfel, se intenționează introducerea unor proceduri și formalități perimate, neconforme cu legislația comunitară și națională, prin care se va cauza o scădere a interesului mediului de afaceri de a investi în domeniul industriei alimentare, dar și o rată de absorbție mai scăzută a fondurilor europene.

Care este poziția Comisiei privind înființarea Registrului Laptelui?