Încălzirea globală, accelerată de tonele de alimente risipite anual

Conform unui raport recent al ONU, omenirea a deteriorat aproximativ un sfert din solul non-glaciar de pe planetă. Încălzirea globală a dus la creșterea intensității și frecvenței secetelor, inundațiilor și valurilor de căldură care afectează în mod ireversibil ecosistemele. Defrișările reprezintă una dintre principalele cauze ale încălzirii planetei pentru că slăbesc capacitatea solului de a absorbi dioxidul de carbon din atmosferă și a preveni acumularea gazelor cu efect de seră.

Cercetătorii recomandă schimbarea felului în care sunt produse alimentele pentru a opri încălzirea accelerată din ultimii ani. Printre soluții, cele mai eficiente ar fi reducerea irosirii de alimente, plantarea de arbori pe terenurile agricole și îngrijirea adecvată a solului. Uniunea Europeană pune la dispoziție fonduri semnificative pentru a sprijini aceste recomandări, însă acțiunile prezente s-au dovedit a fi insuficiente dată fiind amploarea acestei probleme. Din păcate, în timp ce tone de alimente ajung să nu fie consumate niciodată, aproape un miliard de oameni trăiesc în foamete.

Care sunt instrumentele de care dispune Comisia în vederea reducerii irosirii de alimente și combaterii încălzirii globale?