Indicele competitivității regionale, un instrument cheie pentru îmbunătățirea noilor programe de coeziune!

PPEÎn această săptămână, Comisia Europeană a publicat Indicele competitivității regionale 2019 și un sondaj Eurobarometru privind politica regională. Aceste publicații vor ajuta autoritățile din statele membre responsabile cu elaborarea viitoarelor programe de coeziune pentru perioada bugetară 2021-2027 a UE să evalueze opinia publică, să identifice activele regionale și să direcționeze mai bine investițiile.

Actualizat la fiecare trei ani, indicele competitivității regionale permite regiunilor să monitorizeze și evalueze evoluția lor în timp și în comparație cu alte regiuni. Cu ajutorul instrumentului său web interactiv, atât factorii de decizie, cât și cetățenii pot vedea care este punctajul regiunii lor în ceea ce privește inovarea, guvernanța, transportul, infrastructura digitală, sănătatea sau capitalul uman. Prin sprijinirea regiunilor pentru a-și identifica punctele forte și punctele slabe și prin direcționarea investițiilor publice, indicele poate fi un instrument puternic pentru pregătirea noilor programe.

Sondajul flash Eurobarometru privind conștientizarea și percepția politicii europene de către cetățeni arată că marea majoritate a europenilor (81 %) consideră că proiectele finanțate de UE au un impact pozitiv asupra vieții lor, atunci când sunt la curent cu aceste proiecte (doar 40 %). Comisia a subliniat necesitatea unei comunicări mai ample din partea autorităților responsabile de program și a beneficiarilor proiectelor finanțate de UE și a stabilit noi cerințe în propunerea sa pentru următoarea politică de coeziune. În calitate de europarlamentar și membru în Comisia de Dezvoltare Regională, am inițiat un raport care a fost adoptat în urmă cu trei ani privind “Creşterea implicării partenerilor şi a vizibilităţii în activitatea fondurilor structurale şi de investiţii europene.’’ Această inițiativă a fost răspuns la faptul că investițiile europene nu sunt tot timpul percepute de către cetățenii europeni, motiv pentru care există și o susținere scăzută în unele state membre față de Uniunea Europeană. În continuare, voi depune toate eforturile necesare pentru a transmite faptul că Uniunea Europeană este singura structură care a generat și generează beneficii incomensurabile pentru România și celelalte state membre.