Indicii armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) sunt concepuți pentru a măsura inflația într-un mod armonizat și sunt de o importanță fundamentală, deoarece aceștia sunt utilizați pentru evaluarea competitivității naționale. Ei sunt, de asemenea, instrumente esențiale pentru atingerea obiectivului privind stabilitatea prețurilor.

Actuala reglementare privind IACP datează din 1995 și nu este adaptată noilor realități ținând cont de evoluțiile recente în statisticile prețurilor de consum. Această rezoluție prevede un control cu privire la impactul modificărilor fiscale ale inflației printr-un indice de preț calculat în mod separat, precum și stabilirea indicilor prețurilor pentru locuințe și, în special, pentru locuințele ocupate de proprietari.

Acesta este un pas important spre îmbunătățirea relevanței și comparabilității IAPC și ar permite, de asemenea, identificarea bulelor imobiliare într-un stadiu incipient. Raportul prevede, de asemenea, cadrul legal pentru implementarea unor estimări rapide ale IAPC, informații care sunt esențiale pentru politica monetară în zona euro.

Mai mult decât atât, acesta pledează pentru lansarea studiilor-pilot, în scopul de a consolida armonizarea progresivă a indicilor prețurilor de consum, prin evaluarea fezabilității utilizării informațiilor de bază suplimentare sau aplicarea unor noi abordări, motiv pentru care am votat în favoarea acestui raport.