Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare

Domnule Președinte, Uniunea Europeană a fost și este preocupată de stabilitatea economică, în general, dar, mai ales, de stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare și de mărfuri. În acest sens, instrumentele financiare folosite pentru încheierea diferitelor contracte financiare trebuie să beneficieze de o legislație clară, dar, mai ales, predictibilă. Atragem atenția însă că indicii de referință pot constitui mijloace de manipulare a piețelor, ceea ce determină nevoia de a identifica mecanisme și măsuri menite să prevină acest lucru, astfel încât să nu avem de a face cu o deformare a acestor realități. Evoluția rapidă a piețelor trebuie să determine factorii responsabili de a găsi un echilibru între nevoia de transparență și capacitatea utilizatorului de a impune o disciplină, având ca obiectiv major descurajarea manipulării indicilor de referință. Sub acest aspect este deosebit de important să ținem seama de faptul că, întotdeauna, piețele și realitățile economice diferite generează și diferite tipuri de indici de referință. Uniunea Europeană trebuie să găsească mecanisme prin care să reglementeze indicii de referință atunci când aceștia au efect în mai multe state membre, lăsând însă aceste mecanisme la latitudinea statelor naționale, când se manifestă doar la nivel național. În acest sens, trebuie să avem în vedere creșterea standardelor și sistemelor de guvernanță, precum și creșterea transparenței, oferind posibilitatea tuturor de a lua decizii în cunoștință de cauză. Doar în acest fel putem vorbi de o concurență echitabilă pentru toți administratorii, atât pentru cei de la nivelul Uniunii Europene, cât și pentru cei de la nivelul statelor terțe.