Informațiile care însoțesc transferurile de fonduri

O acțiune coordonată întreprinsă de statele membre în domeniul transferurilor bancare electronice contribuie la combaterea fraudelor și a acțiunilor care pot avea repercusiuni grave asupra securității și credibilității sectorului financiar al Uniunii. În primul rând, instituţiile financiare şi prestatorii de servicii de plată trebuie să se asigure că deţin toate informaţiile veridice privind iniţiatorii şi beneficiarii tranzacţiilor și că cerințele legate de înregistrarea datelor sunt în conformitate cu standardele GAFI.

Monedele virtuale criptate şi metodele de plată prin intermediul lor au dus la apariția unor noi activităţi ilicite în mediul online. Este îngrijorător faptul că din 2008, de când noile metode de plată au fost făcute publice, s-au înregistrat activităţi ilegale ce au avut ca scop spălarea de bani, pornografia infantilă, traficul de stupefiante, fraude electronice, furt de identitate prin utilizarea monedelor criptate. Prin urmare, autorizarea plății prin intermediul monedelor virtuale ar trebui permisă doar dacă există informaţii clare cu privire la cei implicaţi precum și cu privire la obiectul tranzacției. Pentru a preveni transferurile de fonduri ce urmăresc acțiuni frauduloase de spălare a banilor și finanțare a terorismului, este necesară stabilirea unor principii de cooperare cu autoritățile din țările terțe, pentru a permite accesul reciproc la informații complete și urmărirea tranzacțiilor suspecte.