Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Domnule președinte, fermierii din România se confruntă în prezent cu o criză acută a forței de muncă în toate sectoarele. Deși aceștia oferă salarii decente, nu reușesc să găsească lucrători, mai ales în sectorul creșterii animalelor, dar nu numai, fapt ce va conduce din păcate într-un viitor nu prea îndepărtat la închiderea acestor afaceri din acest domeniu. Fenomenul afectează mai ales fermele mici și mijlocii, cele pe care, de altfel, dorim să le sprijinim la nivel european.

Apreciez că nu este suficient să oferim doar suportul financiar pentru înființarea acestor ferme, ci este nevoie să le fie asigurată și buna funcționare pe termen cât mai lung. Ajutoarele sociale constituie principala cauză a acestui fenomen care afectează sectorul agricol din România. O bună parte din persoanele care ar putea munci în acest domeniu beneficiază de ajutoare sociale, astfel încât acestea preferă să nu muncească, ceea ce apreciez că este inadmisibil, considerând totodată că se impune intervenția de îndată în acest domeniu, astfel încât prin politicile care să fie făcute de la nivel european să fie stimulată angajarea în acest sector agricol.