Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, așa cum s-a arătat de altfel și în dezbaterea anterioară, iată că politica agricolă comună și politica de coeziune sunt pietrele de temelie ale Uniunii Europene. Solidaritatea, creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă, înlăturarea disparităților sociale nu ar fi posibile fără ca cele două politici să fie puternic finanțate și susținute prin fapte și nu prin vorbe.

Preconizatele tăieri din aceste politici sunt o consecință a Brexitului. Mai mult însă, ele sunt generate și de incapacitatea unor state membre de a înțelege nevoia de a contribui la bugetul Uniunii Europene la un nivel care să îi permită acesteia să facă față noilor provocări, să asigure siguranța și securitatea cetățeanului, un pact sustenabil și o politică de coeziune eficientă. Fără resurse financiare, fermierii nu vor fi capabili să ofere o hrană ieftină și de calitate, mulți dintre aceștia fiind condamnați la faliment. În același timp, decalajele dintre regiunile Uniunii Europene se vor adânci semnificativ, iar depopularea anumitor zone ar fi masivă.

De aceea, țări precum Austria sau Olanda, și nu numai, trebuie să înțeleagă că Uniunea Europeană puternică nu poate exista fără o finanțare consistentă.