Introducerea trifoiului roșu pe lista plantelor proteice

Trifoiul și lucerna sunt principalele furaje de volum folosite în hrana animalelor. Cele două culturi sunt cele mai valoroase plante de nutreț, asigurând mari cantități de proteină naturală la hectar.

Trifoiul roșu este una din cele mai eficiente culturi din zonele colinare umede, asigurând producții mari de masă vegetală necesară rumegătoarelor și îmbunătățește potențialul de fertilitate al solurilor pe care se cultivă. Acest soi are o palatabilitate și o valoare furajeră foarte bună datorită conținutului de proteine.

De asemenea, trifoiul roșu prezintă importanță deosebită și în ameliorarea unor însușiri ale solului. Acțiunea de refacere a structurii acestuia este mai mare decât la lucernă și sparcetă.

Această cultură se folosește în hrana animalelor sub formă de masă verde, fân, făină de fân sau nutreț însilozat. Recoltat la înflorire, fânul de trifoi conține circa 14,5 % proteină brută, 20,4 % celuloză brută, 22-26 mg caroten/kg furaj și cantități însemnate de vitamine (B, C, D, E etc.)

Cu toate că acest tip de furaj prezintă numeroase beneficii, trifoiul roșu nu se regăsește pe lista plantelor proteice și nu beneficiază de sprijin cuplat în România.

Ce instrumente are Comisia la îndemână pentru a introduce trifoiul roșu pe lista plantelor proteice?