Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în UE

Criza economică a avut un impact negativ asupra coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii și a încetinit obiectivul de reducere a disparităților dintre regiuni, astfel că la începutul noii perioade de programare, progresele înregistrate au fost deosebit de reduse.

Unele state membre se confruntă cu probleme serioase din cauza lipsei capacității administrative și a încărcăturii aparatului birocratic, lucru care se reflectă prin gradul redus de implementare a proiectelor finanțate și performanța scăzută a absorbției sprijinului comunitar, astfel încât riscul dezangajării fondurilor la sfârșitul perioadei de programare nu va putea fi evitat.

Se impun reforme structurale la nivelul statelor membre care la finalul perioadei precedente au înregistrat un grad de absorbție deosebit de redus, pentru a evita în viitor apariția scenariilor similare. Creșterea eficienței politicii de coeziune constă în capacitatea de adaptare și flexibilizare a instrumentelor sale la specificul local și regional, dar și în abilitatea regiunilor de a le transforma în oportunități de dezvoltare.

Comisia ar trebui să aibă în vedere toate aspectele de natură economică și socială care decurg în urma suspendării angajamentelor sau a plăților conform articolului 23, alineatul 15 din Regulamentul privind dispozițiile comune. De aceea, consider că suspendarea plăților ar trebui evitată atunci când se constată erori minore.