Legea „mirosului”, o amenințare la adresa supraviețuirii fermierilor

Legea „mirosului”, adoptată în luna iunie, prevede posibilitatea ca primarii să dispună „încetarea temporară sau definitivă a activităților generatoare de poluare, disconfort olfactiv, în vederea aplicării unor măsuri de urgență sau pentru nerespectarea programului pentru conformare şi/sau a planului de gestionare a disconfortului olfactiv, după caz”. În rândul activităților generatoare de mirosuri pot intra și exploatațiile agricole, fermele de animale care nu respectă „regimul mirosurilor”.

Legea mirosurilor introduce în legislația românească termenul de „disconfort olfactiv”, definit ca fiind „efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației şi a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene și internaționale în vigoare”. Organizațiile de reprezentare a fermierilor din România solicită președintelui României să nu promulge această lege deoarece există riscul major al falimentării zootehniei românești. Pesta porcină africană, închiderea industriei HoReCa, importurile masive de carne din alte state membre, criza COVID au generat pierderi semnificative în rândul fermierilor. În acest context, legea „mirosului” poate afecta iremediabil sectorul zootehnic.

Care este poziția Comisiei cu privire la această lege și care sunt recomandările pentru autoritățile române?

Răspuns dat de dl Sinkevičius
în numele Comisiei Europene
Referința întrebării: E-003952/2020

Producția animalieră, inclusiv creșterea porcilor, poate provoca neplăceri cauzate de mirosuri. Ar putea fi dificil sau chiar imposibil să se elimine astfel de neplăceri din cauza caracteristicilor specifice ale acestei activități. Totuși, există soluții care pot reduce neplăcerile cauzate de mirosuri.

În conformitate cu Directiva privind emisiile industriale(1), fermele de porcine care depășesc o anumită dimensiune(2) trebuie să funcționeze cu o autorizație care să creeze condiții de prevenire a poluării și de protecție a solului și a apelor subterane, să stabilească limite de emisie și să impună utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT)(3).

Concluziile BAT pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor(4) stabilesc BAT pentru acest sector. Printre acestea se numără BAT 12 care descrie tehnicile de reducere a neplăcerilor cauzate de mirosuri.

Pentru a se conforma concluziilor BAT, statele membre trebuie să revizuiască și, după caz, să actualizeze autorizațiile instalațiilor în cauză până în februarie 2021. În plus, deși concluziile BAT conțin cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească operatorii instalațiilor, statele membre pot impune măsuri mai stricte pentru a proteja sănătatea rezidenților și mediul.