Legislațiile statelor membre cu privire la mărci

Unele obiective ale Uniunii Europene pot fi atinse doar printr-o legiferare unitară la nivelul întregii contrucții comunitare, iar unul din aceste obiective este și cel al protejării mărcilor comunitare înregistrate și al protejării pieței comunitare de pătrunderea bunurilor contrafăcute.

Cadrul unional are nevoie de coerență legslativă în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, acest lucru find necesar pentru a putea proteja mai bine acest drepturi și pentru ca orice cetățean al Uniunii să și le poată valorifica, indiferent în ce stat membru se află.

Este vizată consolidarea cooperării între Agenția Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală și birourile din statele membre, pentru ca bunurile titularilor de drepturi de proprietate intelectuală să beneficieze de o mai mare protecție pe întreg teritoriul Uniunii.

Din aceste considerente, susțin o protecție mărită a mărcilor înregistrate și o combatere mai eficientă a contrafacerii bunurilor, fără a prejudicia regulile WTO, în special libertatea de tranzit și susțin această armonizare, votând favorabil.