Limitarea emisiilor de anumiți poluanți în atmosferă

Conform studiului de impact al Comisiei, poluarea atmosferică conduce la peste 400 000 de decese premature pe an și la costuri medicale de până la 940 de miliarde de euro. Aceasta contribuie, de asemenea, la degradarea semnificativă a mediului, 62% din zona UE fiind expusă la eutrofizare și prejudicii economice, cum ar fi 15 miliarde de euro de zile de muncă pierdute, 4 miliarde de euro costuri medicale, 3 miliarde de euro pierderi de recolte și un miliard de euro pagube provocate clădirilor.

Această propunere de directivă este binevenită în contextul în care reducerea emisiilor care provin de la instalațiile medii de ardere ar putea să contribuie la îndeplinirea obiectivelor UE în domenii precum clima și energia, ar reduce emisiile cu efect de seră, în timp ce s-ar îmbunătăți eficiența energetică și s-ar promova energiile regenerabile.

Am votat în favoarea propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere deoarece consider că, prin a acționa acum și a acoperi actuala lacună legislativă, se pot trage semnale bine definite în ceea ce privește investițiile și stimularea domeniului cercetării și inovării în tehnologiile revoluționare.