Limite mai restrictive pentru emisiile poluante

În această perioadă, UE își actualizează standardele de poluare pentru instalațiile industriale, valabile în intervalul 2020 — 2029. Vor fi stabilite noi valori maxime admise pentru emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot, pulberi în suspensie și mercur. Miza acestui proces este starea generală de sănătate a populației pentru următoarele decenii, însă marii poluatori insistă pentru adoptarea unor standarde lejere, astfel încât să poată evita investițiile costisitoare în echipamente performante.

Dacă s-ar impune limite pentru emisii prin implementarea celor mai bune tehnologii disponibile, ar rezulta beneficii substanțiale pentru societate, în valoare de 6,36 miliarde de euro anual. Pentru România, de exemplu, propunerea actuală cuprinsă în documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) ar presupune pagube anuale de 247 de milioane de euro. În schimb, conform scenariului celor mai bune tehnici disponibile (BAT), pagubele anuale ar însuma 51 de milioane de euro, practic o „economie” de 190 de milioane de euro anual, acestea fiind pagube economice și costuri de sănătate care în prezent încă pot fi evitate.

Ce măsuri va lua Comisia cu privire la cele menționate mai sus?