Lipsa de conformitate a legii propuse de guvernul Regatului Unit privind embrionii cu trei părinți cu legislația UE și cu drepturile fundamentale ale omului

Camera Comunelor din Regatul Unit a votat legalizarea creării de bebeluși folosind ADN-ul a cel puțin trei părinți genetici. Având în vedere faptul că Uniunea respectă demnitatea și integritatea ființei umane, lucru care se reflectă în articolele 1 și 3 din Carta drepturilor fundamentale, în domeniul de aplicare al Directivei 2001/20/CE privind studiile clinice și în viitorul Regulament (UE) nr. 536/2014, ce măsuri va lua Comisia pentru a se asigura că Regatul Unit respectă drepturile fundamentale garantate prin legislația UE?