️Tocmai de aceea, vă cer să veniți cu bani noi pentru sectorul agricol, dacă vreți într-adevăr să îl salvăm!

    În această seară în cadrul ședinței din plenul Parlamentului European de la Bruxelles am participat alături de colegii mei la dezbaterile cu privire la […]

Citeste tot...

Domnule Comisar, Comisia Europeană trebuie sa înțeleagă că sectorul agricol are nevoie de bani, nu de povesti!

    În plenul Parlamentului European, din această dimineață, am participat la dezbaterea privind nevoia urgentă a unei strategii a UE privind îngrășămintele pentru a asigura […]

Citeste tot...

Nu cerem altceva, decât un drept pe care l-am câștigat. Cerem să fim primiți acolo unde ne este locul, adică în Spațiul Schengen!

    În această zi, în cadrul ședinței plenare de la Strasbourg, s-a dezbătut în forul legislativ al Parlamentului European rezoluția prin care România și Bulgaria […]

Citeste tot...

Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență (dezbatere)

în scris – Mecanismului de redresare și reziliență reprezintă elementul central al instrumentului Next Generation EU, având scopul de a atenua impactul economic și social al pandemiei COVID-19 în […]

Citeste tot...

Ultimele evoluții din Adunarea Națională a Venezuelei (dezbatere)

în scris – Situația actuală din Venezuela îngijorează comunitatea internațională și democrațiile întregii lumi. O situație politică internă fără precedent, care obligă cetățenii să părăsească Venezuela […]

Citeste tot...

Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii)

Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor colegi, regulamentul de tranziție este un instrument legislativ necesar pentru a se asigura continuitatea PAC și, în același timp, […]

Citeste tot...

Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU (dezbatere)

Doamna președintă, doamna comisar, doamnelor și domnilor colegi, în contextul actualei pandemii, care afectează întreaga planetă, populația se confruntă cu o serie de probleme de ordin […]

Citeste tot...

Inițiativa cetățenească europeană „Minority SafePack” (continuarea dezbaterii)

Domnule președinte, valorile privind respectarea demnității umane, a libertății și a democrației, dar și drepturile și libertățile minorităților naționale reprezintă, fără îndoială, doar câteva dintre valorile […]

Citeste tot...

O nouă strategie pentru IMM-urile europene (dezbatere)

în scris – Cele 24 de milioane de IMM-uri din Uniunea Europeană oferă locuri de muncă pentru aproximativ 100 de milioane de persoane, reprezentând mai mult de […]

Citeste tot...

Revizuirea politicii comerciale a UE (dezbatere)

în scris – Politica comercială comună este unul dintre pilonii principali ai Uniunii Europene. Încheierea acordurilor comerciale cu țările terțe este extrem de importantă pentru creșterea economică […]

Citeste tot...

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile (continuarea dezbaterii)

în scris – După îndelungi negocieri, Parlamentul European și Consiliulul au ajuns la un acord preliminar cu privire la bugetul UE pentru 2021-2027. Instituțiile Europene au […]

Citeste tot...

Politica agricolă comună (dezbatere)

Politica agricolă comună – sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR – Politica agricolă […]

Citeste tot...

Strategia europeană pentru păduri – Calea de urmat (dezbatere)

Domnule președinte, importanța pădurilor nu poate fi subestimată. Depindem de acestea pentru a putea supraviețui mai departe. În prezent Uniunea Europeană nu are o politică forestieră […]

Citeste tot...

Legea europeană a climei (dezbatere)

în scris. – Schimbările climatice afectează omenirea, iar fenomenele meteorologice extreme, devin din ce în ce mai frecvente. Pactul verde european reafirmă ambiția instituțiilor europene de […]

Citeste tot...

Protecția europeană a lucrătorilor transfrontalieri și sezonieri în contextul crizei COVID-19 (dezbatere)

Domnule președinte, dragi colegi, lucrătorii sezonieri și transfrontalieri reprezintă o categorie indispensabilă pentru foarte multe sectoare de activitate. În perioada pandemiei Covid-19, lipsa acestora a pus […]

Citeste tot...

Situația actuală a epidemiei de coronavirus și asigurarea unui răspuns european coordonat la efectele asupra sănătății, economiei și societății (dezbatere)

Doamnă președintă, doamnă comisară, doamnelor și domnilor colegi, lumea întreagă și Uniunea Europeană se află astăzi în fața unei bătălii incomensurabile, și anume aceea cu coronavirusul. […]

Citeste tot...