Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar

Politicile UE privind migrația trebuie să fie înclinate spre soluționarea cauzelor profunde ale migrației, având ca obiectiv principal investigarea și soluționarea cauzelor reale ale sărăciei în […]

Citeste tot...

Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată

Obiectivul raportului și, în general, al politicilor pentru echilibrarea vieții profesionale și a celei private este nu numai de a promova egalitatea de gen în mediul […]

Citeste tot...

Punerea în aplicare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap este diferită față de celelalte tratate privind drepturile omului prin faptul că persoanele cu dizabilități și organizațiile lor […]

Citeste tot...

Bariere netarifare pentru exportatorii de produse alimentare pe piața internă a UE

Domnule președinte, circulația liberă a mărfurilor constituie una dintre cele patru valori fundamentale ale Uniunii Europene. Impunerea de către autorități a unor condiții sau cerințe specifice […]

Citeste tot...

Introducerea unor legi privind salariul minim în sectorul transporturilor

Piața unică este un spațiu fără frontiere interne, în care persoanele, mărfurile, serviciile și capitalurile circulă liber în temeiul principiului recunoașterii reciproce. Din păcate, în unele […]

Citeste tot...

Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan

Acordul-cadru dintre Uniune și Azerbaidjan are drept obiectiv cooperarea în domenii cheie în vederea dezvoltării relațiilor dintre cele două părți. Prezentul protocol are rolul de a […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015

Având în vedere faptul că în urma exercițiului financiar 2015 a rămas un excedent de 1 349 de milioane de euro, prezentul proiect are scopul de a […]

Citeste tot...

Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică

Prezenta inițiativă legislativă este fundamentală în cadrul politicii privind clima și energia pentru 2030, având rolul de a înlocui Directiva 2010/30/UE privind indicarea, prin etichetare și […]

Citeste tot...

Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă

Prezenta inițiativă propune o cooperare intensificată a Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și cu Agenția Europeană […]

Citeste tot...

Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului

Prezenta inițiativă propune o cooperare intensificată a Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului cu Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și cu Agenția Europeană […]

Citeste tot...

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei

Provocările recente cu care s-a confruntat Uniunea au determinat solicitarea clauzei de revizuire postelectorală a cadrului financiar multianual (CFM). De la momentul adoptării CFM până în […]

Citeste tot...

Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2)

Evaziunea fiscală reprezintă o problemă cu implicații grave asupra Uniunii Europene și statelor membre, care afectează în mod direct bugetul Uniunii. Combaterea evaziunii fiscale și oprirea […]

Citeste tot...

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020

Uniunea Europeană trebuie să fie astăzi preocupată mai mult ca niciodată de identificarea mecanismelor și pârghiilor prin care să dea expresie solidarității europene și, în același […]

Citeste tot...

Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016

Comisia internațională pentru vânătoare de balene a interzis în anul 1982 vânarea comercială a tuturor speciilor de balene. Cu toate acestea, Japonia a continuat vânarea a […]

Citeste tot...

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă atât pentru UE, cât și pentru Peru o reușită în ceea ce […]

Citeste tot...

Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

Propunerea cu privire la limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră contribuie la competitivitatea sectorului industrial european prin simplificarea legislației existente privind omologarea de tip […]

Citeste tot...