Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM

Crima organizată reprezintă una dintre principalele amenințări de la nivel global. Organizațiile constituite din grupuri infracționale și-au intensificat activitățile ilegale în ultimii ani, fiind nevoie de […]

Citeste tot...

Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe

Există o serie de acte cu caracter obligatoriu care se adresează întreprinderilor și care prevăd respectarea unor seturi de valori fundamentale în domeniul drepturilor omului, dar […]

Citeste tot...

Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor

Gazul natural lichefiat are un rol semnificativ în cadrul sistemului energetic al Uniunii, în producția industrială, ca sursă de încălzire a clădirilor, precum și ca sprijin […]

Citeste tot...

Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa

Există o serie de neînțelegeri și nemulțumiri în rândul pescarilor din Europa, care se simt discriminați față de ceilalți pescari din alte state membre, care sunt […]

Citeste tot...

Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est

Activitățile economice din Europa depind într-o măsură semnificativă de legăturile existente de transport de foarte bună calitate. De asemenea, în vederea stimulării coeziunii economice, sociale și […]

Citeste tot...

Aderarea Republicii Peru la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Aderarea Kazahstanului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Aderarea Republicii Coreea la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii

Convenția de la Haga asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii reprezintă unul dintre instrumentele principale de promovare a drepturilor copilului. Convenția instituie un sistem […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente (dezbatere)

Doamnă președintă, pedeapsa capitală, tortura, dar și tratamentele cu cruzime inumane sau degradante sunt incompatibile cu principiile și valorile care guvernează Uniunea Europeană. Împrejurarea că unele […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei în urma cutremurului care a afectat Insulele Ionice în noiembrie 2015

Din cauza cutremurului din data de 17 noiembrie produs în Insulele Ionice din Grecia, Parlamentul European propune mobilizarea Fondurilor de solidaritate ale UE, fonduri necesare pentru […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Finlandei – EGF/2016/001 FI/Microsoft)

Conform Regulamentului UE, Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru oferirea unui sprijin suplimentar acordat muncitorilor afectați de schimbările structurale majore apărute în […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson)

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru oferirea unui sprijin suplimentar acordat muncitorilor afectați de schimbările structurale majore apărute în practicile comerciale mondiale, […]

Citeste tot...

Asistența judiciară pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare

Comisia a adoptat o propunere de directivă privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspecte sau acuzate care sunt private de libertate și asistență judiciară din cadrul […]

Citeste tot...

Comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente

Controlul exporturilor la nivelul UE constituie instrumente de politici de comerț exterior care servesc o multitudine de obiective de politici mai ample. „Regulamentul împotriva torturii” (CE) […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea strategică dintre China și Europol

Propunerea se referă la aprobarea unui acord de cooperare între Europol și China, un acord strategic care cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația generală, rezultate ale […]

Citeste tot...

Viitorul relațiilor ACP-UE după 2020

Peste 80 % dintre țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) provin din regiuni ACP, fapt care conferă o importanță deosebită parteneriatului UE-ACP (Acordul de parteneriat între […]

Citeste tot...