Evoluțiile recente din Polonia și consecințele lor asupra drepturilor fundamentale astfel cum sunt prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Evenimentele recente din Polonia referitoare la disputele legate de componența și funcționarea Curții Constituționale au dat naștere unor preocupări în ceea ce privește garanțiile de respectare […]

Citeste tot...

Relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional

De la revoluția tunisiană din 2011, UE a acordat sprijin politic, financiar și tehnic pentru tranziția democratică a Tunisiei. Toate acestea au fost realizate ținându-se seama […]

Citeste tot...

Dumpingul social în UE

Am votat împotriva acestui raport, având în vedere prevederile referitoare la armonizarea politicilor sociale la nivelul UE, precum și cele referitoare la crearea de măsuri protecționiste […]

Citeste tot...

Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP

Este important ca informațiile destinate consumatorilor cu privire la produsele de investiții să fie comparabile, pentru a promova condiții competitive egale pe piață, indiferent de tipul […]

Citeste tot...

Politica de coeziune și strategiile de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă (RIS3)

Într-un context european marcat de crize economice și sociale, Uniunea Europeană are rolul de a stimula o creștere economică sustenabilă prin valorificarea potențialului de inovare. Dezvoltarea […]

Citeste tot...

Cooperarea teritorială europeană – practici optime și măsuri inovatoare

Cooperarea teritorială europeană are o contribuție semnificativă la consolidarea obiectivului Uniunii de coeziune teritorială, stimulând atât creșterea economică, cât și dezvoltarea teritorială a regiunilor. În urma […]

Citeste tot...

Ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Constituirea unei comisii de anchetă care să investigheze presupusele contravenții sau cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în […]

Citeste tot...

Acordul UE-China referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și China vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...

Acordul UE-Uruguay referitor la aderarea Croației

Acordul între Uniunea Europeană și Uruguay vizează modificarea concesiilor tarifare legate de aderarea Croației la Uniune. Având în vedere că Uniunea Europeană și-a extins uniunea vamală […]

Citeste tot...

Statistici privind comerțul exterior cu țările terțe (competențe delegate și de executare)

În contextul modificărilor aduse de Tratatul de la Lisabona și prin adoptarea ulterioară a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 (privind actele delegate), Comisiei i s-a solicitat să […]

Citeste tot...

Statisticile referitoare la prețurile la gaze naturale și energie electrică

Obiectivul acestui regulament este de a transforma caracterul voluntar în caracter obligatoriu, pentru a evita problemele legate de colectarea de date raportate de mai multe state […]

Citeste tot...

Către o nouă organizare a pieței energiei

Printre provocările cu care se confruntă Europa în domeniul energiei se numără dependența de importurile de petrol și gaze care s-a amplificat în ultimii ani, lipsa […]

Citeste tot...

Strategia UE pentru încălzire și răcire

Multe dintre clădirile europene se confruntă în prezent cu problema pierderilor de energie din cauza izolării lor necorespunzătoare și a sistemelor de încălzire vechi și ineficiente. […]

Citeste tot...

O strategie a UE pentru regiunea alpină

Turismul sustenabil și competitiv, reducerea izolării zonelor interioare și îndepărtate prin îmbunătățirea accesului acestora la servicii de transport și energie, diversificarea ofertei și a produselor turistice, […]

Citeste tot...

Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar

Politicile UE privind migrația trebuie să fie înclinate spre soluționarea cauzelor profunde ale migrației, având ca obiectiv principal investigarea și soluționarea cauzelor reale ale sărăciei în […]

Citeste tot...

Crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată

Obiectivul raportului și, în general, al politicilor pentru echilibrarea vieții profesionale și a celei private este nu numai de a promova egalitatea de gen în mediul […]

Citeste tot...