O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile

În prezent, UE este cea mai bogată economie din lume. Din păcate, conform previziunilor emise de specialiști, până în 2050, UE 28 va reprezenta numai 15 % din […]

Citeste tot...

Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE

Traficul de ființe umane reprezintă una dintre cele mai grave forme de abuz asupra drepturilor omului, încălcând în mod profund și pe termen lung demnitatea, integritatea […]

Citeste tot...

Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)

Doamnă președintă, Uniunea Europeană trebuie să fie preocupată mai mult ca niciodată de identificarea mecanismelor și pârghiilor prin care să dea expresie solidarității europene și, în […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (Acordul-cadru)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteranean dintre UE și Liban (extinderea din 2004)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean dintre UE și Liban (aderarea Bulgariei și a României)

Implicarea țărilor partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se transpune și prin diverse acorduri cheie. Interesul manifestat de Republica Libaneză de a participa la programele […]

Citeste tot...

Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare

Schimbul automat de informații privind conturile financiare reprezintă o metodă importană de combatere a fraudei și evaziunii fiscale transfrontaliere având la bază cooperarea și consolidarea relațiilor […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

Fondul european de ajustare la globalizare are un rol esențial în sprijinirea lucrătorilor afectați de schimbările structurale intervenite în practicile comerciale mondiale. În situația dată, fondul […]

Citeste tot...

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu

Exploatarea resurselor acvatice este necesară a se realiza într-un mod responsabil, ținându-se cont de condițiile economice, de mediu și sociale durabile. Prezenta propunere are rolul de […]

Citeste tot...

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective are rolul de a stabili […]

Citeste tot...

Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale

Prezenta inițiativă se referă la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale, stabilindu-se care este instanța competentă […]

Citeste tot...

Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Prezenta inițiativă se referă la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, stabilindu-se care […]

Citeste tot...

Masacrele din estul Congo

Republica democrată Congo se află într-o situație alarmantă. Criza militară și umană au cauzat moartea a aproximativ 5 milioane de oameni. Au fost atacați copii, au […]

Citeste tot...

Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020)

Educația și formarea profesională sunt foarte importante pentru că ajută oamenii să dobândească cunoștințe și competențe profesionale necesare pentru a putea deveni angajați competitivi și inovatori. […]

Citeste tot...

Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile

Dezvoltarea energiei din surse regenerabile are nevoie de o nouă abordare care să o transforme în principalul pilon al modelului energetic din UE. Este o responsabilitate […]

Citeste tot...

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică

Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică conține mai multe puncte pozitive, cum ar fi importanța eficienței energetice pentru atingerea obiectivelor climatice, […]

Citeste tot...