Acordul dintre UE și Monaco referitor la schimbul automat de informații privind conturile financiare

Schimbul automat de informații privind conturile financiare reprezintă o metodă importană de combatere a fraudei și evaziunii fiscale transfrontaliere având la bază cooperarea și consolidarea relațiilor […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery

Fondul european de ajustare la globalizare are un rol esențial în sprijinirea lucrătorilor afectați de schimbările structurale intervenite în practicile comerciale mondiale. În situația dată, fondul […]

Citeste tot...

Planul multianual de refacere a stocurilor de ton roșu

Exploatarea resurselor acvatice este necesară a se realiza într-un mod responsabil, ținându-se cont de condițiile economice, de mediu și sociale durabile. Prezenta propunere are rolul de […]

Citeste tot...

Plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective

Planul multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective are rolul de a stabili […]

Citeste tot...

Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale

Prezenta inițiativă se referă la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de regimuri matrimoniale, stabilindu-se care este instanța competentă […]

Citeste tot...

Competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

Prezenta inițiativă se referă la jurisdicția și legea aplicabilă, precum și la recunoașterea și executarea hotărârilor în materie de efecte patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, stabilindu-se care […]

Citeste tot...

Masacrele din estul Congo

Republica democrată Congo se află într-o situație alarmantă. Criza militară și umană au cauzat moartea a aproximativ 5 milioane de oameni. Au fost atacați copii, au […]

Citeste tot...

Măsurile întreprinse ca urmare a cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020)

Educația și formarea profesională sunt foarte importante pentru că ajută oamenii să dobândească cunoștințe și competențe profesionale necesare pentru a putea deveni angajați competitivi și inovatori. […]

Citeste tot...

Raport privind progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile

Dezvoltarea energiei din surse regenerabile are nevoie de o nouă abordare care să o transforme în principalul pilon al modelului energetic din UE. Este o responsabilitate […]

Citeste tot...

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică

Raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei privind eficiența energetică conține mai multe puncte pozitive, cum ar fi importanța eficienței energetice pentru atingerea obiectivelor climatice, […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, atrag atenția asupra unei situații inacceptabile din Marea Britanie, unde doi copii aparținând familiei Barbu, cetățeni români, au fost luați de la părinții lor […]

Citeste tot...

Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul funcției publice a UE

Am votat în favoarea raportului cu privire la Transferul către Tribunal al competenței de a se pronunța în primă instanță cu privire la cauzele din domeniul […]

Citeste tot...

O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene

Este important ca la nivelul Uniunii să existe și să se asigure o definire clară a regulilor și procedurilor care să fie corelative cu drepturile și […]

Citeste tot...

Înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea presupuselor nereguli și cazuri de administrare defectuoasă în aplicarea legislației UE în legătură cu spălarea banilor, evaziunea fiscală și frauda fiscală; atribuții, componența numerică și durata mandatului

Având în vedere incidența crescută a cazurilor de spălare de bani, evaziune și fraudă fiscală, devine necesară înființarea unei comisii de anchetă pentru investigarea acestor presupuse […]

Citeste tot...

Acordul UE-Palau privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă o consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Republica Palau, constituind un progres […]

Citeste tot...

Acordul UE-Tonga privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere

Acordul privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere reprezintă o consolidare a parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Regatul Tonga, constituind un progres […]

Citeste tot...