Perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Curții din 16 decembrie 2015

Perturbatorii endocrini prezintă pericole majore asupra sănății umane și animalelor. Constatările recente confirmă faptul că substanțele chimice au efecte deosibit de grave asupra funcțiilor tirodiene și […]

Citeste tot...

Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamenul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

Introducerea pe piață a produselor agricole modificate genetic a stârnit întotdeauna numeroase controverse din cauza posibilelor riscuri asupra sănătății umane și animalelor. Doresc să precizez însă […]

Citeste tot...

Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale (dezbatere)

Domnule președinte, doamnă comisar, domnilor colegi, în primul rând, aș dori să felicit și eu raportoarea și raportorii din umbră pentru materialul pus pe masă astăzi. […]

Citeste tot...

O administrație transparentă, eficientă și independentă a Uniunii Europene (dezbatere)

Doamnă președintă, într-o Uniune a valorilor, în care cetățenii și întreprinderile plătesc taxe și impozite pentru funcționarea administrației publice, este absolut normal și firesc să-și dorească […]

Citeste tot...

Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: protocol la Convenția-cadru a OMS

Comerțul ilicit cu produse din tutun reprezintă o activitate cu un impact negativ atât asupra sănătății publice, cât și asupra veniturilor la bugetele de stat. Prin […]

Citeste tot...

Specificațiile tehnice uniforme pentru vehicule cu roți: Acordul UNECE

Industria automobilelor reprezintă un sector economic fundamental pentru Uniunea Europeană având în vedere implicațiile de ordin financiar și social. Acest domeniu asigură locuri de muncă pentru […]

Citeste tot...

Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației)

Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la […]

Citeste tot...

Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale

Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale reprezintă o decizie formulată ca urmare a blocajului negocierilor între toate statele membre asupra propunerilor inițiale ale […]

Citeste tot...

Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: Protocolul la Convenția-cadru a OMS (cooperarea judiciară în materie penală)

Comerțul ilicit cu produse din tutun reprezintă o activitate cu un impact negativ atât asupra sănătății publice, cât și asupra veniturilor la bugetele de stat. Prin […]

Citeste tot...

Piețele instrumentelor financiare

Directiva 2014/65/UE alături de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 vizează piețele de valori mobiliare, intermediarii de investiții și locurile de tranzacționare, fiind cunoscute sub denumirea de MiFID […]

Citeste tot...

Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare

Directiva 2014/65/UE alături de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 vizează piețele de valori mobiliare, intermediarii de investiții și locurile de tranzacționare. Rolul acestor dispoziții se referă la […]

Citeste tot...

Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării

Raportul privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării are scopul de a evalua atât progresele raportate de Comisie, cât și de a identifica domeniile de îmbunătățire a […]

Citeste tot...

Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție

Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție din Africa urmărește mobilizarea investițiilor private în agricultură pentru a îmbunătăți securitatea alimentară și nutriția în Africa Subsahariană. Această […]

Citeste tot...

Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS)

Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate elaborează un set de standarde contabile de înaltă calitate ce sunt aplicate la scară mondială, creând un limbaj comun pentru […]

Citeste tot...

Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană

Operațiunile de menținere a păcii (PSO) sunt forme de răspuns în situațiile de criză venite în sprijinul unei organizații precum ONU sau Uniunea Africană (UA) concepute […]

Citeste tot...

Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă

Satisfacerea cererii unei alimentații sănătoase și aportul alimentar optim reprezintă unele dintre cele mai mari provocări mondiale. Se estimează o creștere cu până la 70 % a […]

Citeste tot...