Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA

Domnule președinte, drepturile omului, libertățile fundamentale și respectarea demnității umane sunt valori comune ale democrației, ale statului de drept, care trebuie să se reflecte în toate […]

Citeste tot...

Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor (dezbatere)

Doamnă președintă, domnule Comisar, sectorul lactatelor este supus unei presiuni tot mai mari din cauza creșterii cantității de lapte, dar și ca urmare a faptului că […]

Citeste tot...

Monedele virtuale

Monedele virtuale și tehnologia registrelor distribuite au un impact pozitiv asupra bunăstării cetățenilor contribuind la crearea unor sisteme sigure, ușor de utilizat și cu costuri de […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal

În contextul concedierii colective a 2 132 de lucrători din cadrul întreprinderii MoryGlobal, Franța a înaintat o cerere în vederea obținerii unei contribuții financiare din Fondul […]

Citeste tot...

Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Suediei

Pe fondul crizei imigranților, Suedia se confruntă cu un aflux ridicat de resortisanți ai statelor terțe pe teritoriul său, solicitând astfel suspendarea obligațiilor sale în temeiul […]

Citeste tot...

Fluxurile de date transatlantice

Dezvoltarea societății informaționale și a comerțului electronic, cât și dezvoltarea capacităților de interceptare ale agențiilor de informații, au dus, la nivel mondial, la o intensificare exponențială […]

Citeste tot...

Noi avantaje pentru consumatorii de energie

Acest raport se concentrează exclusiv asupra consumatorilor casnici de energie, iar consumatorii industriali ar trebui să fie tratați într-un context cu totul diferit. Tranziția energetică în […]

Citeste tot...

Sărăcia: o perspectivă de gen

Criza economică care a cuprins UE a făcut să crească numărul de cetățeni amenințați de sărăcie și de excluziune socială. Potrivit ultimelor statistici, se consideră că […]

Citeste tot...

Barierele netarifare de pe piața unică

O realizare semnificativă a UE este reprezentată de crearea pieței unice, creare care a fost posibilă prin cooperarea și partajarea unui obiectiv comun de eliminare a […]

Citeste tot...

Strategia privind piața unică

În cadrul procesului de integrare europeană, finalizarea pieței unice a fost și va rămâne întotdeauna o prioritate politică esențială. În ultimii ani s-a schimbat contextul radical, […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, fondurile europene alocate în cadrul politicilor de coeziune sunt menite să asigure creșterea nivelului de trai al cetățenilor din Uniunea Europeană. Procedurile stabilite la […]

Citeste tot...

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

Prezenta propunere de directivă urmărește consolidarea cooperării dintre autoritățile fiscale ale statelor membre în vederea combaterii evaziunii fiscale în contextul importanței planificării fiscale agresive. Necesitatea ca […]

Citeste tot...

Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului

Dezechilibrul de gen în luarea concediului pentru creșterea copilului persistă chiar după un deceniu de la transpunerea directivei aferente de către statele membre. Devine aproape imposibilă […]

Citeste tot...

Prevenirea și combaterea traficului de persoane

Traficul de persoane reprezintă o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului, dar și o încălcare a integrității personale ale victimei, fiind o formă gravă de criminalitate […]

Citeste tot...

Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

Ținând cont de Regulamentul UE nr 575/2013 și a de Directivaei 2013/36/UE, directivele sunt aplicate atât instituțiilor de credit, dar în același timp și societăților de […]

Citeste tot...

Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol)

Un nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, consider că reprezintă o modalitate crucială de respectare […]

Citeste tot...