Derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

Ținând cont de Regulamentul UE nr 575/2013 și a de Directivaei 2013/36/UE, directivele sunt aplicate atât instituțiilor de credit, dar în același timp și societăților de […]

Citeste tot...

Agenţia UE pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol)

Un nivel ridicat și armonizat de protecție a datelor, care să acopere activitățile polițienești și judiciare din Uniune, consider că reprezintă o modalitate crucială de respectare […]

Citeste tot...

Intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, voluntariat, schimb de elevi și muncă au pair

Această directivă are ca scop autorizația statelor membre de a respinge o cerere numai de la caz la caz, dar luând și în considerare circumstanțele specifice […]

Citeste tot...

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE

Propunerea privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii are ca scop codificarea Regulamentului CE) nr. […]

Citeste tot...

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE

Propunerea privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii are ca scop codificarea Regulamentului CE) nr. […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Liberia pune bazele dezvoltării unei politici în domeniul pescuitului durabil și exploatărilor raționale a reusurselor […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară

Începând cu 1989 au existat o serie de acorduri în domeniul pescuitului cu Mauritania care au permis navelor europene să pescuiască în zonele acestei țări. Acest […]

Citeste tot...

Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS)

Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil a avut la bază negocieri între Comunitatea Europeană și statele membre […]

Citeste tot...

Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020

Noile instrumente de dezvoltare territorială în politica de coeziune, respectiv Investițiile Teritoriale Integrate și Dezvoltarea Locală Plasată sub responsabilitatea comunității au fost elaborate ca răspuns la […]

Citeste tot...

Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe

Prezenta propunere privind statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe are ca obiectiv modificarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 cu […]

Citeste tot...

Politica de coeziune în regiunile montane ale UE

Politica de coeziune în regiunile montane reprezintă un subiect care s-a aflat permanent în preocuparea mea dat fiind importanța acestor zone atât pentru România, cât și […]

Citeste tot...

Politica de coeziune în regiunile montane ale UE – Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 – Accelerarea implementării politicii de coeziune (dezbatere)

Domnule președinte, în primul rând doresc să îi mulțumesc doamnei raportor Ruža Tomašić pentru buna colaborare în cazul acestui raport. Absorbția fondurilor europene a constituit o […]

Citeste tot...

Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației)

Proiectul de rezoluție legislativă a Parlamentului European privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Georgia a fost negociat pe baza deciziei Consiliului, […]

Citeste tot...

Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației)

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Statul Israel a fost negociat pe baza deciziei Consiliului adoptată în aprilie 2008, fiind […]

Citeste tot...

Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației)

Proiectul de rezoluție legislativă a ParlamentuluiEeuropean referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la […]

Citeste tot...

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare au un rol semnificativ în vederea asigurării unei bune funcționări a piețelor […]

Citeste tot...