Acordul de liber schimb UE-Columbia și Peru (aderarea Croației)

Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, a fost semnat la […]

Citeste tot...

Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale

Cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale reprezintă o decizie formulată ca urmare a blocajului negocierilor între toate statele membre asupra propunerilor inițiale ale […]

Citeste tot...

Eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun: Protocolul la Convenția-cadru a OMS (cooperarea judiciară în materie penală)

Comerțul ilicit cu produse din tutun reprezintă o activitate cu un impact negativ atât asupra sănătății publice, cât și asupra veniturilor la bugetele de stat. Prin […]

Citeste tot...

Piețele instrumentelor financiare

Directiva 2014/65/UE alături de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 vizează piețele de valori mobiliare, intermediarii de investiții și locurile de tranzacționare, fiind cunoscute sub denumirea de MiFID […]

Citeste tot...

Piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare

Directiva 2014/65/UE alături de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 vizează piețele de valori mobiliare, intermediarii de investiții și locurile de tranzacționare. Rolul acestor dispoziții se referă la […]

Citeste tot...

Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării

Raportul privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării are scopul de a evalua atât progresele raportate de Comisie, cât și de a identifica domeniile de îmbunătățire a […]

Citeste tot...

Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție

Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție din Africa urmărește mobilizarea investițiilor private în agricultură pentru a îmbunătăți securitatea alimentară și nutriția în Africa Subsahariană. Această […]

Citeste tot...

Evaluarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (IAS)

Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate elaborează un set de standarde contabile de înaltă calitate ce sunt aplicate la scară mondială, creând un limbaj comun pentru […]

Citeste tot...

Operațiunile de menținere a păcii – colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană

Operațiunile de menținere a păcii (PSO) sunt forme de răspuns în situațiile de criză venite în sprijinul unei organizații precum ONU sau Uniunea Africană (UA) concepute […]

Citeste tot...

Soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă

Satisfacerea cererii unei alimentații sănătoase și aportul alimentar optim reprezintă unele dintre cele mai mari provocări mondiale. Se estimează o creștere cu până la 70 % a […]

Citeste tot...

Acțiuni realizate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 11 februarie 2015 referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA

Domnule președinte, drepturile omului, libertățile fundamentale și respectarea demnității umane sunt valori comune ale democrației, ale statului de drept, care trebuie să se reflecte în toate […]

Citeste tot...

Măsuri pentru soluționarea crizei din sectorul lactatelor (dezbatere)

Doamnă președintă, domnule Comisar, sectorul lactatelor este supus unei presiuni tot mai mari din cauza creșterii cantității de lapte, dar și ca urmare a faptului că […]

Citeste tot...

Monedele virtuale

Monedele virtuale și tehnologia registrelor distribuite au un impact pozitiv asupra bunăstării cetățenilor contribuind la crearea unor sisteme sigure, ușor de utilizat și cu costuri de […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/010 FR/MoryGlobal

În contextul concedierii colective a 2 132 de lucrători din cadrul întreprinderii MoryGlobal, Franța a înaintat o cerere în vederea obținerii unei contribuții financiare din Fondul […]

Citeste tot...

Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Suediei

Pe fondul crizei imigranților, Suedia se confruntă cu un aflux ridicat de resortisanți ai statelor terțe pe teritoriul său, solicitând astfel suspendarea obligațiilor sale în temeiul […]

Citeste tot...

Fluxurile de date transatlantice

Dezvoltarea societății informaționale și a comerțului electronic, cât și dezvoltarea capacităților de interceptare ale agențiilor de informații, au dus, la nivel mondial, la o intensificare exponențială […]

Citeste tot...