Protejarea transfrontalieră a interesului superior al copilului în Europa (dezbatere)

Domnule președinte, investiția în copii este, de fapt, o investiție în viitorul societății noastre, iar creșterea și educarea acestora, în condiții decente și sigure, trebuie să […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Domnule președinte, doresc să atrag atenția asupra unui fenomen extrem de periculos care se manifestă în țările din estul Europei și, mai ales, în România, respectiv […]

Citeste tot...

Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

În actuala economie bazată pe cunoaștere, capacitatea întreprinderilor de a inova și de a intra în concurență poate fi grav afectată atunci când informații confidențiale sunt […]

Citeste tot...

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017

Obiectivele prioritare ale bugetului Parlamentului European pentru 2017 ar trebui să urmărească întărirea siguranței și securității cibernetice, eficientizarea cheltuielilor, creșterea transparenței activității instituției și a atractivității […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind Albania

Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2015 privind Albania, deoarece apreciez că au fost înregistrate progrese importante în ceea ce privește […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina

M-am expirmat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la raportul pe 2015 privind Bosnia și Hertegovina ținând cont atât de progresele înregistrate de această țară, dar […]

Citeste tot...

Îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii cheltuielilor curente ale gospodăriilor

Stagnarea economică și scăderea competitivității economiilor naționale înregistrate în ultima perioadă au însemnat scăderea drastică a consumului și creșterea vizibilă a cheltuielilor, ceea ce implicit a […]

Citeste tot...

Sectorul privat și dezvoltarea

Investițiile private în sectorul public contribuie la creșterea eficienței investițiilor publice. Parteneriatele public private în domeniul dezvoltării au contribuit cu succes la reducerea sărăciei persoanelor celor […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks

La 16 februarie 2016, Comisia a adoptat o propunere privind mobilizarea FEG în favoarea Suediei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei

La 22 februarie 2016, Comisia a adoptat o nouă propunere de decizie privind mobilizarea FEG. Această propunere privește mobilizarea unei sume de 380.000 EUR din rezerva […]

Citeste tot...

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii

Am votat în favoarea acestui raport referitor la proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb

În numirea unui nou membru al Curții de Conturi s-au luat în considerare prevederile articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs

La numirea unui nou membru al Curtii de Conturi s-a avut în vedere articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât și […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor

Am votat în favoarea raportului cu privire la Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor deoarece am consultat CV-ul acestuia și sunt de […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko

Am dat un vot favorabil raportului cu privire la Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko pentru că urmărind activitatea sa atât în […]

Citeste tot...

Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski

Având în vedere articolul 286 aliniatul 2 din Tratatul care privește funcționarea Uniunii Europene, cât și articolul 121 din Regulamentul de procedură care au fost consultate […]

Citeste tot...