Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat

Am votat împotriva Obiecţiei în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat dat fiind faptul că propunerea Comisiei avea la bază […]

Citeste tot...

UE într-un mediu global în schimbare – O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă

În prezent există o serie de provocări care amenință stabilitatea Uniunii, motiv pentru care este necesară o voință politică fermă din partea Uniunii, cât și a […]

Citeste tot...

Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală

Strategia UE privind Asia Centrală devine cu atât mai importantă cu cât amenințările și provocările de securitate sunt din ce în ce mai prezente, fiind nevoie […]

Citeste tot...

Epidemia cauzată de virusul Zika

Virusul Zika a devenit o amenințare reală la adresa cetățenilor, răspândindu-se într-un ritm alert. În prezent, nu există încă tratamente sau vaccinuri prin care să se […]

Citeste tot...

Situația din Polonia

Statele membre trebuie să se bazeze pe valori precum democrația, promovarea drepturilor omului, libertăților fundamentale și să se ghideze după principiile statului de drept. Egalitatea, respectul […]

Citeste tot...

Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) (dezbatere)

Doamnă președintă, doresc să îi felicit pe toți cei care au lucrat la acest raport, dar, în același timp, nu pot să nu constat cu regret […]

Citeste tot...

Criza de pe piața agricolă (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, sectorul agricol din Uniunea Europeană trece prin cea mai dificilă perioadă din ultimii ani, chiar dacă, în anul 2015, au fost luate […]

Citeste tot...

Produsele originare din anumite state ACP

Raportul referitor la regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) propune reglementarea importurilor […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară

Domeniul pescuitului reprezintă un sector economic important, care necesită politici responsabile și sustenabile. Există o serie de acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului semnate de Uniunea […]

Citeste tot...

Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Proiectul de decizie privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze are în vedere reglementarea unor aspecte ale […]

Citeste tot...

Cota standard minimă a TVA

Aplicarea unei cote standard minime în toate statele membre are rolul de a asigura o bună funcționare a pieței interne. Cotele minime sunt justificate de faptul […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol

Prin acordul privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol este vizat un schimb de informații care poate cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația […]

Citeste tot...

Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit

Raportul referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale subliniază necesitatea unui regim global cuprinzător […]

Citeste tot...

Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de […]

Citeste tot...

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE

M-am exprimat împotriva acestei rezoluții deoarece aceasta reprezintă încă un pas spre permanentizarea cotelor. Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, apreciez că trebuie […]

Citeste tot...

Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt principii directoare fundamentale pentru Uniunea Europeană, pe care trebuie să se bazeze exercitarea competențelor. Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea […]

Citeste tot...