Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020

Noile instrumente de dezvoltare territorială în politica de coeziune, respectiv Investițiile Teritoriale Integrate și Dezvoltarea Locală Plasată sub responsabilitatea comunității au fost elaborate ca răspuns la […]

Citeste tot...

Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe

Prezenta propunere privind statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe are ca obiectiv modificarea Regulamentului (CE) nr. 184/2005 cu […]

Citeste tot...

Politica de coeziune în regiunile montane ale UE

Politica de coeziune în regiunile montane reprezintă un subiect care s-a aflat permanent în preocuparea mea dat fiind importanța acestor zone atât pentru România, cât și […]

Citeste tot...

Politica de coeziune în regiunile montane ale UE – Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 – Accelerarea implementării politicii de coeziune (dezbatere)

Domnule președinte, în primul rând doresc să îi mulțumesc doamnei raportor Ruža Tomašić pentru buna colaborare în cazul acestui raport. Absorbția fondurilor europene a constituit o […]

Citeste tot...

Acordul UE-Georgia privind spațiul aerian comun (aderarea Croației)

Proiectul de rezoluție legislativă a Parlamentului European privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Georgia a fost negociat pe baza deciziei Consiliului, […]

Citeste tot...

Acordul euro-mediteraneean UE-Israel privind serviciile aeriene (aderarea Croației)

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și Statul Israel a fost negociat pe baza deciziei Consiliului adoptată în aprilie 2008, fiind […]

Citeste tot...

Convenția cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (aderarea Croației)

Proiectul de rezoluție legislativă a ParlamentuluiEeuropean referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Republicii Croația la Convenția din 18 decembrie 1997 cu privire la […]

Citeste tot...

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare au un rol semnificativ în vederea asigurării unei bune funcționări a piețelor […]

Citeste tot...

Banca Europeană de Investiții – Raportul anual pentru 2014

Banca Europeană de Investiții are un rol fundamental în stimularea creșterii economice, dar și în ceea ce privește dezvoltarea echilibrată a pieței interne, contribuind în mod […]

Citeste tot...

Accesul public la documente în anii 2014-2015

Luând în considerare Regulamentul CE nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la accesul public la documentele Parlamentului European, al Consiliului și al […]

Citeste tot...

Protejarea transfrontalieră a interesului superior al copilului în Europa (dezbatere)

Domnule președinte, investiția în copii este, de fapt, o investiție în viitorul societății noastre, iar creșterea și educarea acestora, în condiții decente și sigure, trebuie să […]

Citeste tot...

Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Domnule președinte, doresc să atrag atenția asupra unui fenomen extrem de periculos care se manifestă în țările din estul Europei și, mai ales, în România, respectiv […]

Citeste tot...

Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale

În actuala economie bazată pe cunoaștere, capacitatea întreprinderilor de a inova și de a intra în concurență poate fi grav afectată atunci când informații confidențiale sunt […]

Citeste tot...

Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017

Obiectivele prioritare ale bugetului Parlamentului European pentru 2017 ar trebui să urmărească întărirea siguranței și securității cibernetice, eficientizarea cheltuielilor, creșterea transparenței activității instituției și a atractivității […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind Albania

Am votat în favoarea rezoluției Parlamentului European referitoare la Raportul pe 2015 privind Albania, deoarece apreciez că au fost înregistrate progrese importante în ceea ce privește […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina

M-am expirmat în favoarea propunerii de rezoluție referitoare la raportul pe 2015 privind Bosnia și Hertegovina ținând cont atât de progresele înregistrate de această țară, dar […]

Citeste tot...