Criza de pe piața agricolă (dezbatere)

Domnule președinte, domnule comisar, sectorul agricol din Uniunea Europeană trece prin cea mai dificilă perioadă din ultimii ani, chiar dacă, în anul 2015, au fost luate […]

Citeste tot...

Produsele originare din anumite state ACP

Raportul referitor la regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) propune reglementarea importurilor […]

Citeste tot...

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară

Domeniul pescuitului reprezintă un sector economic important, care necesită politici responsabile și sustenabile. Există o serie de acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului semnate de Uniunea […]

Citeste tot...

Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

Proiectul de decizie privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și guvernul Regiunii Administrative Speciale Macao a Republicii Populare Chineze are în vedere reglementarea unor aspecte ale […]

Citeste tot...

Cota standard minimă a TVA

Aplicarea unei cote standard minime în toate statele membre are rolul de a asigura o bună funcționare a pieței interne. Cotele minime sunt justificate de faptul […]

Citeste tot...

Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol

Prin acordul privind cooperarea strategică dintre Republica Federativă a Braziliei și Europol este vizat un schimb de informații care poate cuprinde cunoștințele specializate, rapoarte privind situația […]

Citeste tot...

Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit

Raportul referitor la aspecte legate de pescuit în cadrul Acordului internațional privind biodiversitatea marină în zonele din afara jurisdicțiilor naționale subliniază necesitatea unui regim global cuprinzător […]

Citeste tot...

Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile comerțului în cadrul Uniunii și importurilor în Uniune de animale de […]

Citeste tot...

Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE

M-am exprimat împotriva acestei rezoluții deoarece aceasta reprezintă încă un pas spre permanentizarea cotelor. Așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, apreciez că trebuie […]

Citeste tot...

Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea

Principiile subsidiarității și proporționalității sunt principii directoare fundamentale pentru Uniunea Europeană, pe care trebuie să se bazeze exercitarea competențelor. Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea […]

Citeste tot...

Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective

Programul privind o reglementare adecvată și funcțională vizează consolidarea procedurilor pentru o mai bună legiferare, simplificarea dreptului UE și reducerea poverilor administrative și normative, precum și […]

Citeste tot...

Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice

Piața unică reprezintă un instrument fundamental în crearea de locuri de muncă în Uniunea Europeană și încurajarea creșterii economice. Raportul privind îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței […]

Citeste tot...

Cunoașterea UE în școală

În ultimii ani, UE se confruntă cu o criză financiară și economică majoră. Efectele sociale și politice ale acesteia au pus sub semnul întrebării instituțiile și […]

Citeste tot...

Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic

Adoptarea programului Erasmus+ în detrimentul altor programe anterioare a reprezentat o evoluție foarte importantă a conceptului de mobilitate în cadrul educației superioare în spațiul European. Importantă, […]

Citeste tot...

Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale

Având în vedere fluxul de capital și a profesiilor din domeniul financiar de la nivel global, este iluzoriu să se pretindă o schimbare a domeniului fără […]

Citeste tot...

Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit

Pescuitul costier reprezintă o formă de pescuit foarte importantă în statele membre ale UE, el prezentând o importanță specifică pentru că oferă un grad ridicat de […]

Citeste tot...