Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă, accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă

Libera circulație a lucrătorilor este unul dintre elementele esențiale pentru dezvoltarea unei piețe integrate a forței de muncă din Uniune, în special în regiunile transfrontaliere, care […]

Citeste tot...

Introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia

Atacul terorist din 2015 de la Sousse,Tunisia, a dus la afirmarea de către Consiliul Uniunii Europene, în concluziile sale că Uniunea, în consultare cu statele membre, […]

Citeste tot...

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass

Uniunea a creat instrumente legislative și bugetare pentru a oferi sprijin adiţional lucrătorilor care și-au pierdut locurile de muncă în urma schimbărilor structurale majore în comerțul […]

Citeste tot...

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2016

Uniunea Europeană a trecut printr-o criză economică îndelungată, care a provocat dificultăți sociale grave și a erodat potențialul de creștere economică. De asemenea, Uniunea Europeană se […]

Citeste tot...

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aspecte legate de ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2016

Anul 2016 este cel de-al treilea an de redresare economică și cu o previziune de creștere în continuare de 2% în Uniunea Europeană și de 1,8% […]

Citeste tot...

Deschiderea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Tunisia

Începând cu luna octombrie 2015, Uniunea Europeană și Tunisia au început negocierile pentru un nou acord de liber schimb mult mai ambițios, acord realizat pe baza […]

Citeste tot...

Activitățile Ombudsmanului European în 2014

Ombudsmanul are atribuții de a primi pângeri referitoare la cazurile de administrare defectuoasă survenite în activitățile instituțiilor Uniunii Europene. În ceea ce privește anul 2014, Ombudsmanul […]

Citeste tot...

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014

Raportul anual al Băncii Centrale Europene pentru 2014 surprinde principalele aspecte ale activității BCE în perioada amintită, marcându-se punctele importante ale acțiunii Băncii Centrale Europene, în […]

Citeste tot...

Deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă

Propunerea de rezoluție privind deschiderea de negocieri pentru acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă vine ca o etapă naturală în consolidarea parteneriatului dintre […]

Citeste tot...

Introducerea unor sisteme compatibile de înregistrare a animalelor de companie la nivelul tuturor statelor membre

Au fost semnalate de către diferite organizații non-guvernamentale, autorități compentente, precum și organizații ale medicilor veterinari creșteri ale comerțului ilegal cu animale de companie, însoțite de […]

Citeste tot...

Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Doamnă președintă, doamnelor și domnilor colegi, liderii Uniunii Europene și responsabilii celor 28 de state membre au fost preocupați de găsirea unui compromis care să prevină […]

Citeste tot...

Rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește fondurile structurale și de investiții europene

Autoritățile locale sunt principalii actori responsabili pentru implementarea politicii de coeziune. Ele se află în contact direct cu cetățenii și răspund întotdeauna nevoilor acestora. Însă, în […]

Citeste tot...

Raportul pe 2015 privind progresele înregistrate de Serbia

Serbia este cel de-al 33-lea stat participant la mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene, fiind una din țările care aspiră să devină membră a UE. […]

Citeste tot...

Situația din Libia

Situația din Libia este marcată de puternice conflicte interne, instabilitate și disensiuni politice. Această situația a fost percepută favorabilă de diferite forțe extremiste, care amenință pacea […]

Citeste tot...

Insularitatea

Insulele europene prezintă caracteristici deosebite prin prisma condițiilor de mediu, având habitate și specii endemice, dar și din perspectiva aspectelor culturale, având un patrimoniu arhitectonic, situri, […]

Citeste tot...

Situația umanitară din Yemen

Yemen se confruntă cu o situație critică, caracterizată de conflicte, tensiuni tribale, violențe puternice având un impact umanitar semnificativ asupra populației civile, cu precădere asupra copiilor. […]

Citeste tot...